MOTTO Languega Academy
MOTTO Languega Academy
MOTTO'masyon CP

7-12 YAŞ ÇOCUK PROGRAMLARI

İlköğretim çağındaki öğrenciler için oluşturulmuş Genel İngilizce programı öğrenci odaklı ve eğlenceli bir atmosferde gerçek bir dil eğitimi sunar. Özel ders ve grup dersi olarak planlanabilen program öğrencinin bireysel ihtiyaç ve hedeflerine odaklanır. Dört temel dil becerisi olan okuma, dinleme, yazma ve konuşmaya dayalı olarak oluşturulmuş eğitim programı öğrencilere eşsiz bir deneyimin kapılarını açar.


Etkin dil öğretimi özellikle bu yaş grubundaki çocuklarda ön plana çıkarak sağlam bir temelin oluşmasına katkı sağlar. Bu dönemde çocuklar dili farkında olmadan “edinirler”. Kurallara sıkışıp kalmadan dilin kullanım şekillerine odaklanarak kalıcı öğrenme bu dönemde gerçekleşir. Milli Eğitim müfredatı ve Avrupa Dil Çerçevesi standartları doğrultusunda hazırlanmış ders programları dil becerileri arasında denge kurarak sınav amaçlı çalışmaları da dersi sıkıcı hale getirmeden eğlenceli aktivitelerle sunar. Ders içi ve ders dışı aktivitelerle öğrenciler, öğrendikleri yeni konuları eğitmenleri ve arkadaşlarıyla doğal ortamında pekiştirme fırsatı bulurlar. Öğrencilerin merak ve ilgilerinin yüksek düzeyde olduğu bu dönemde dilbilgisi ve kelime yapılarını keşfetmelerine olanak sunacak çalışmalar programın temelini oluşturur.

Motto Academy bu altın çağda çocukların İngilizce’yi herhangi bir ders olarak değil günlük doğal hayatın bir parçası olarak algılamalarını amaçlar. Bu amaçtan yola çıkarak programımız iletişimsel metod esas alınarak okuma, yazma, dinleme, konuşma, dilbilgisi, kelime edinimi, telaffuz gibi becerileri geliştirmeyi esas alır.


Motto ile çocuklarınız İngilizce öğrenirken yeni ufuklar keşfedecek!


 
NİSAN
21

İngilizce Kursu · İngilizce Okulu · Yabancı Dil · Bursa İngilizce Kursu · İngilizce Öğren · Hızlandırılmış İngilizce Kursu · English Academy · BULATS · YDS · IELTS